Home

Příprava ke konkurzu na ředitele školy

1. Požadavky pro přihlášení do konkurzu 7 2.2. K přihlášce na ředitele SVČ si připravte 7 2.3. Otázky, na které si připravit odpovědi před konkurzem 8 2.3.1. Otázky, které by měl položit kandidát na ředitele SVČ sám sobě 8 2.3.2. Konkurzní komise 8 2.3.3. Otázky, na které se vás může ptát konkurzní komise 9 3 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení Plánování ředitele školy; Ředitel školy a správní řízení. Příprava a průběh konkurzu - modelové situace k úspěšnému zvládnutí konkurzu. Upřesňující informace. Začátek kurzu čtvrtek 24. 5. 2012 Rozsah 6 h. Konec řádného funkčního období ředitele školy 1 004 68,5 Ukončení pracovního poměru na straně ředitele školy, rezignace 325 22,2 Jiný důvod (zřizování nových škol, úmrtí ředitele, sloučení škol apod.) 62 4,2 Opakovaný konkurz (v předešlém konkurzu na ředitele téže školy nebyl vybrán žádný uchazeč) 3 Nabídka kurzu - Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení. Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí pro zájemce připravující se ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení dvoudílný kurz, zaměřený na zvýšení připravenosti v oblasti řízení škol/školských zařízení.. Odkaz na anotaci ke kurzu s možností on-line.

Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení

Nabídka kurzu „Příprava ke konkurzu na ředitele školy

 1. Nemusí mít ke konkurzu důvod? Podle mých informací, pokud v konkurzu neuspěji, přicházím o pracovní místo ve školce. Mám několik otázek a moc vás prosím o odpovědi. může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období
 2. Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školského zařízení - V Halada Petr 25.10.2015 08:41:46. Organizace a termíny jednání konkurzního řízení, požadavky na uchazeče o jmenování do funkce ředitele, výsledek konkurzu . Organizace a termíny jednání konkurzního řízen
 3. ář Vám pomůže připravit se na konkurz na roli ředitele školy nebo školského zařízení jak v oblastech požadovaných zřizovatelem, tak i legislativou. Paní Irena Trojanová bude vycházet ze svých bohatých zkušeností coby ředitelky velké školy a častého člena konkurzních komisí

Metodicko-výkladová příručka k problematice konkursních

 1. Rodiče základní školy Fr. Plamínkové v Praze 7 se bouří. Podepisují petici proti vyhlášení konkurzu na nového ředitele školy, která má pověst jedné z nejúspěšnějších v Metropoli. V dopise, který byl doručen i naší redakci, vyvracejí tvrzení, že zřizovatel měří všem ředitelům stejným metrem. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský odůvodňuje rozhodnutí rady.
 2. S ohledem na shora uvedené Vám však vzdání se místa ředitelky MŠ nedoporučuji, jediným důvodem k vyhlášení konkurzu může být pouze skutečnost, že tak ukládá zákon, vzhledem ke svým zkušenostem a delšímu působení v MŠ máte na úspěch v konkurzu dobré vyhlídky. 2/ Pokud se do výběrového řízení nepřihlásíte
 3. Ke zřizovatelským funkcím obcí patří i obsazování funkce ředitele školy, školského Přihlásit se do konkurzu má právo každý uchazeč, který má předpoklady pro výkon Členem komise jsou v případě konkursu na pracovní místo ředitele školy nebo školskéh
 4. Učitelé žádají nový konkurs na ředitele školy. 21.12.2012. Cesta ke kvalitní výuce v tisku a na internetu, - nezájem o chod školy - preferuje pouze akce, kde je vidět, - slabé manažerské a řídící schopnosti (chaotická příprava a organizace kurzů)
 5. Vyhlásit nebo nevyhlásit konkurz na místo ředitele školy? Otázka, kterou musí zřizovatel důkladně zvážit. Samozřejmě, pokud se jedná o plánovaný odchod ředitele školy nebo o závažné porušení právních předpisů, není důvod váhat. Ale pokud záleží jen na zřizovateli, určitě není od věci hluboké zamyšlení, spolupráce se všemi zúčastněnými osobami a.
 6. Obracím se na vás s naléhavou žádostí o pomoc při řešení průběhu konkurzu na místo ředitele. Považuji ho za silně kontroverzní, stejně jako události, které tento výsledek ovlivnily. Těmito slovy začíná otevřený dopis ředitele brněnského Gymnázia Slovanské náměstí Josefa Filouše hejtmanovi Jihomoravského kraje

Kritéria uplatňovaná při výbru ředitele v konkurzním řízen

Výběr ředitele. Přirovnání školy k firmě, které uvádí p. Cikl v souvislosti s tím, že kraj má právo jmenovat ředitele školy, značně kulhá. Majitel soukromé firmy je zodpovědný v podstatě sám sobě. Když si vybere špatného vedoucího pracovníka, prodělá na tom především on Statutárním orgánem školy je její ředitel, kterého jmenuje zřizovatel, na základě jím vyhlášeného konkurzu14, není však jeho zaměstnavatelem. Z tohoto místa zřizovatel ředitele odvolá v zákonem stanovených případech15. Postup při konkurzu, jmenován

Příprava ke konkursnímu řízení na ředitele školy čiškolského zařízení akreditace MŠMT č.j.: MSMT6225/2012-25-145 Určeno Pro všechny uchazeče o místo ředitele školy čiškolského zařízení. Datum a místo konání 2. dubna 2013 (úterý 9.00 - 14.00) MLADÁ BOLESLAV - Služba škole MB (naproti městské knihovně Na závěr této kapitoly uvádím několik obecných a častých výtek na mě jako ředitele. Šlo o anonymní anketu v profesorském sboru v červnu roku 2009. V odrážkách jsou moje odpovědi či vysvětlení na jednotlivé připomínky či výhrady. Nechávám je v podobě, v jaké jsem je zveřejnil v profesorském sboru v září 2009 Výsledek konkurzu na ředitele ZŠ Černošice. Ředitelkou základní školy byla na základě konkurzního řízení jmenována paní Mgr. Ludmila Zhoufová. Gratulujeme a těšíme se na spolupráci. Do konkurzního řízení na místo ředitelky/ředitele ZŠ Černošice se přihlásilo 9 kandidátů do konkurzu na ředitele základní školy se přihlásili dva uchazeči, do konkurzu na ředitele mateřské školy čtyři uchazeči. Ústní kolo konkurzu proběhne v pátek 26.5.2017. Konkurzní komise předepsaným způsobem stanoví výsledné pořadí kandidátů a předá doporučení radě obce

Konkurzy Na Ředitele - Učitelské novin

Konkursní řízení na funkci ředitele Základní školy praktické a Základní školy speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), víc Text výzvy konkursního řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy, Praha 4, Ke Kateřinkám 1400 najdete na Úřední desce úřadu MČ Praha 11 pod číslem 0224/2019. Bližší informace získáte přímo u ředitelky školy Mgr. Blanky Janečkové, tel. 226 809 702 / 222 365 538, e-mail: janeckova@zskaterinky.cz i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. (2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními.

Systém a kritéria výběru uchazečů na funkci ředitele školy

můžeme zúčastnit konkurzu na pozici ředitele školy. Pro určité zjednodušení v nalezení volných pracovních míst Vás upozorňujeme na funkci našeho portálu, a to konkrétně na funkci Konkurzy na ředitele škol. Na tomto odkazu naleznete nabídky ke konkurzům, které byly vyvolány jednotlivými krajskými úřady Připravuji koncepci rozvoje školy ke konkurzu Tato stručná příručka je určena jako pomůcka pro uchazeče o místo ředitele (ředitelky) školy . Jejím cílem je pomoci při přípravě koncepce rozvoje a řízení školy, která je vyžadována jako povinný dokument ke konkurzu Na základě množství dotazů k problematice konkursního řízení na místa ředitelů škol a školských zařízení zveřejňujeme tento článek s doporučeným metodickým postupem. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v § 166 odst. 2 stanoví, že ředitele školské právnické osoby.

Seminář: Konkursní řízení na ředitele školy - Seminaria

 1. Součástí pozvánky ke konkursu musí být též informace o obsahu a průběhu doplňkového hodnocení, pokud bude v konkursu použito. § 5 (1) Komise posuzuje vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě přihlášky, řízeného rozhovoru zaměřeného zejména na pedagogické aspekty práce ředitele školy.
 2. konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky. Základní školy Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ, 5. května 68, 252 66 Libčice nad Vltavou. Předpokládaný nástup do funkce od 1. 9. 2020 Požadavky
 3. INFO: Jste ředitelem či zástupcem ředitele školy anebo jiným pracovníkem zabývajícím se řízením vzdělávacích procesů? Pak jste zde na správném místě. Virtuální škola je profesionální nástroj, ve kterém naleznete veškeré informace a data potřebné pro řízení procesů v oblasti školství
 4. Hana Sadílková neměla v konkurzu na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Nelahozeves konkurenci. Do konkurzu, který probíhal letos na přelomu jara a léta, se přihlásila jako jediná. Vyplývá to ze zápisů z jednání konkurzní komise, které portál Nela.cz získal od obce Nelahozeves
 5. Obec - zřizovatel •Hodnotí školu - §12 odst. 5 š.z.-podle předem zveřejněných kritérií•Vystupuje v roli nadřízeného orgánu -§347 odst.2 ZP v přijímání stížností, k vyřízení předává: 1 - pracovně právní spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem - témata ZP, kolektivního vyjednáván

Dnes byly vyhlášeny výsledky naší ankety Ředitel roku, v níž odborná porota na základě nominací veřejnosti vybírala nejlepšího ředitele/ředitelku školy za školní rok 2019/20. Absolutním vítězem se stal Jan Grulich, ředitel ZŠ A MŠ TRIVIUM PLUS, o.p.s. v Dobřanech v Orlických horách Současně ale platí, že termín konání náhradního termínu se zveřejňuje na webových stránkách školy nejpozději 10 pracovních dnů předem v souladu s § 3 odst. 3 vyhlášky č. 232/2020 Sb., tj. nejpozději 9. 6. 2020. Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy nebude přípustné z důvodu urychlení procesu přijímání Detaily Přednáší Místo Objednat. ZAMĚŘENÍ SEMINÁŘE. Konkursní řízení na ředitele školy podléhá požadavkům nově regulovaných novelou vyhlášky č. 54/2005 Sb. platnou od května 2019.Nejde však jen o formální náležitosti, ale o řadu praktických znalostí a zkušeností, které mnohdy kandidátům na post ředitele chybí Zdroj redakce se domnívá, že schůzky s vedením měst, kde se schyluje ke konkurzu na místo ředitele školy, mají zásadní charakter: Jeden starosta mi popisoval, že přijela delegace kraje a rovnou se jej zeptala, koho chce, aby v konkurzu vyhrál Vzhledem k objektivně pozitivním výsledkům, kterých ve funkci ředitele Základní školy Loštice současný ředitel dosahuje, protestujeme proti jeho odvolání a proti vyhlášení konkurzu na obsazení funkčního místa ředitele, uzavírá text petice, která se obrací na starostku, aby vedení obce konkurz znovu zvážilo a nejlépe zrušilo

Konkusní řízení na ředitele školy - Diskuze - eMimino

Nový školský zákon - konkurzy na ředitele M

 1. Netýká se - tělocvičen (tělesná a speciální příprava) spolu se šatnami, kanceláří a pracovišť (pokud vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby), palebních postů při střelbách apod. Zajistit homogenitu jednotlivých tříd a studijních skupin
 2. Příprava konkurzu u zřizovatele Pro zřizovatele nastává první a důležitý úkol: vypracovat předpoklady pro výkon funkce ředitele/ky školní jídelny (dále jen ŠJ). Vzhledem k tomu, že zmíněná vyhláška nestanovuje požadavky na pracovníka ve vedoucí pozici ŠJ, je velice důležité, jaké požadavky pro uchazeče.
 3. istra školství na negativní dopady současných navrhovaných změn na děti a žáky bojující s nedostatečnou znalostí vyučujícího jazyka
 4. ář
 5. Oficiální stránky Města Černošice. Černošice. Město. O městě. Historie města. Černošická společnost letopiseck

Seznam všech veřejných, soukromých a církevních středních škol a vyšších odborných škol. Detailní databáze škol a oborů vzdělání Příprava na jednotnou přijímací zkoušku z domova 17.03.2020 Žáci, kteří se připravují na jednotnou přijímací zkoušku z domova, ale i jejich učitelé a rodiče, kteří jim při přípravě pomáhají, mohou využít informace, dokumenty a desítky testů, které jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách. Chodov - Na pozici ředitele základní školy ve Školní ulici v Chodově bylo na základě návrhu České školní inspekce (ČŠI) vyhlášeno výběrové řízení. Ta svůj návrh zdůvodňuje výsledky několika inspekcí, při nichž byla zjištěna řada zásadních nedostatků

O vítězství v konkurzu na ředitele teplického muzea se u končícího radního za ČSSD, respektive Lepší Sever, hovořilo jako o trafice. Tak, jak to proběhlo, to ve mně pořád vyvolává pochybnosti, potvrzuje i Schiller. Moc tomu výsledku nevěřím, proto se chci konkurzu věnovat Pokyn ředitele školy k maturitním zkouškám 2021 • Seznam titulů ke společné ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka je ke stažení na webu školy • 20 minut příprava Otevřený dopis ke konkurzům na ředitele škol ve Vimperku. 23.2.2018. Vimperk - Otevřený dopis k situaci s rozhodnutím rady města (na které se v komentářích na Facebooku p. Kutil odkazuje) Mgr. Kuncl nedoporučuje vyhlášení konkurzu na ředitele Irenu Helmovou a Mgr. Dagmar Rückerovou. Dovolím si citovat z materiálů. Ředitelce této školy končí ke dni 30. 4. 2020 funkční období. U ředitelů a ředitelek, kterým skončí funkční období, vždy probíhá zhodnocení jejich dosavadní činnosti a směřování dalšího vývoje školy, následně se s přihlédnutím k názoru školské rady vyhlásí či nevyhlásí konkurz na místo ředitele 07.02.2020 - Jablonecká městská rada vyhlašuje dva konkurzy na pozici ředitele nebo ředitelky dvou mateřských a jedné základní školy. Přihlášky s potřebnými doklady je třeba podat nejpozději do pátku 13. března

Sdělení ředitele školy k maturitní zkoušce 2020/2021 Obor: 79-41-K/41 Gymnázium a 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 177/2009 Sb., Zastupitelé: Konkurz na ředitele školy je platný 12.12.2007 Přerov -Konkurz na místo ředitele základní školy Za mlýnem v Přerově se stal terčem kritiky přerovských zastupitelů na jejich pondělním zasedání

Navíc na tak malé obci, jakou jsou Kravaře, je volba ředitele školy naprosto zásadní věc, uvedl starosta Kravař Vít Vomáčka. Vypsánt konkurz v Kravařích bylo nutné, protože současná ředitelka podle slov kravařského starosty již dál ve funkci pokračovat nechce Ředitel školy: Mgr. Václav Šimůnek Zástupce ředitele (pro TV): Mgr. Jakub Rajm Zástupce ředitele (pro PV): Pavlína Rejmanová Vedoucí domova mládeže: Alena Dohnalová Tel.: 481 671 262, 481 672 919, 778 703 185, 778 703 186 Email: skola@skola-lomnice.cz ID datové schránky: 2pkk839 Domov mládeže: 778 703 180 Ubytování: 602 136 344, ubytovna@skola-lomnice.c Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení či zájemce o účast v konkurzu na vedoucí místo podle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. Obsah studia je založen na definici kompetencí vedoucího pracovníka a obsahuje 4 základní moduly: Základy práva, Pracovní právo (včetně BOZP a PO), Financování školy. Ostrava - Na většině škol v Moravskoslezském kraji je jasné, kdo je od nového školního roku povede. Podle novely školského zákona vyhlásil v první polovině roku krajský úřad konkurzy na 132 škol a školských zařízení. Ty se týkaly ředitelů, kteří byli ve své funkci déle než 6 let. Ne všude ale mají před začátkem školního roku jasno

Vize dalšího rozvoje vedoucího ke zvýšení konkurenceschopnosti ZŠ Kamenné Žehrovice (rozsah maximálně 4 strany, očekává se zaměření na marketing školy, její další rozvoj, formy spolupráce s MŠ Kamenné Žehrovice, komunikaci se zřizovatelem a školskou radou) Předpokládaný nástup do funkce je 1.8.2015 Střední školy se již začaly připravovat na pondělní návrat žáků ke střídavé výuce na dálku a ve škole. V organizaci vzdělávání jim podle zástupců školských asociací pomůže, že již nebudou muset dodržovat podmínku, aby se nepotkávali žáci z různých tříd. Tento požadavek platí nyní ve všech školách, nově bude ve středních školách jen doporučením V naší literatuře lze nalézt třídění kompetencí učitele v pracech V. Spilkové (1997), V. Švece (1999), Z. Heluse (MŠMT 1999) a E. Walterové (2001). Vzhledem k našim potřebám navrhujeme na základě studia literatury a dříve publikovaných prací (Nezvalová, D., 1998, 1999) následující klasifikaci kompetencí ředitele školy A budeme vždy aktivnější a před koncem funkčních období vyvoláme jako první schůzku s inspekcí i školskou radou. Nebudeme už čekat na podobný blesk z čistého nebe, přiblížil starosta. Za ředitele Kováříka se v době vyhlášení konkurzu postavili peticí i učitelé školy a naprostá většina rodičů

K 27. 10. 2020: Doplnili jsme nařízení pro ředitele škol k využívání možnosti práce na dálku . Doplnili jsme odkazy na opatření od 28. října. Níže přinášíme přehled informací k těmto opatřením TŘEBOŇ - Rada města schválila na svém jednání vypsání konkurzu na vedoucí pracovní pozici ředitel/ředitelka příspěvkové organizace města Základní škola Třeboň, Sokolská 296. Uchazeči se mohou hlásit přihlásit do 15. května. Od každého uchazeče se očekává znalost pedagogických a odborných aspektů spojených s výkonem funkce ředitele školy a dále.

Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školské

9) na podkladě rozhodnutí ředitele Střední školy PRIGO na základě správního uvážení o uznání typově ekvivalentních nebo podobných úspěchů uvedených v bodě 4) a 5) hodných zvláštního zřetele. Více o studiu na naší škole se dozvíte zde Vyjádření náměstkyně hejtmana Martiny Berdychové ke konkurzu na pozici ředitele/ředitelky Střední školy řemeslné v Jaro

Příprava na konkurz na funkci ředitele školy nebo

Podle tří zastupitelů KDU-ČSL na žádost školy kromě nich a jednoho zastupitele ODS žádný další z 21 zastupitelů města nereagoval. Starosta města Jiří Švec (SNK Lišovsko) uvedl, že kdyby rada města ředitele školy ke konci jeho funkčního období neodvolala, automaticky by se prodlužovalo o dalších šest let Opatření ředitele školy vydané na základě krizových opatření vlády Na základě vydaných krizových opatření vlády vzhledem ke COVID-19 s účinností od 12. října 2020 do 25. října A jsou vzděláváni distančně, tedy z domova, kdy je jim uložena domácí příprava. Na základě opatření Ministerstva školství. Ředitel školy: Václav Havelka. reditel@zschmelnice.cz. Zást. ředitele školy: Petr Jaroš. petr.jaros@zschmelnice.cz. Zást. ředitele školy a výchovná.

 • Meta kontakt.
 • Mleko a soda na paty.
 • Vrakoviště hyundai brno.
 • Doprava v jihoafricke republice.
 • Fotograf plat.
 • Turquoise blue.
 • Klepání v radiátorech.
 • Cutilan složení.
 • Moderní gastronomie kniha.
 • Klučičí hry.
 • Agios nikitas invia.
 • Zatím dobrý audiokniha.
 • Mirai youtube.
 • Romantický výlet v zimě.
 • Lékař.
 • Zaoceánské lodě.
 • El emir jídelní lístek.
 • Ametyst korálky.
 • Tata bojs nanoalbum download.
 • Národní zemědělské muzeum recenze.
 • Opalovací krém do solária.
 • Prodej brambor na uskladnění.
 • Ukotvení obrázku word.
 • Amanda bynes 2016.
 • Hieratická perspektiva egypt.
 • Cheetos crunchy.
 • Upc wifi modem nastavení.
 • Temeno hlavy wikipedia.
 • Wow trailer.
 • Bolest hlavy po cisarskem rezu.
 • U kaplicky chrudim.
 • Bouda pro většího psa.
 • Charlotte ella gottová slavik.
 • Zs tylova prázdniny.
 • Basket ostrava u12.
 • Švýcarští salašničtí psi.
 • Dorty z ovoce.
 • Dřevostavby hodonín.
 • Čvut koleje body.
 • Tkaná textilie agro.
 • Colombia capital.