Home

Skutečně uhrazená cena registr smluv

Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny, § 219

§ 219. Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny (1) Veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému Mgr. Ivana Sedláčková publikovala na serveru epravo.cz článek s názvem: Otázka uveřejňování skutečně uhrazené ceny ve vztahu k zákonu o registru smluv a zákonu o zadávání veřejných zakázek Dle tohoto názoru by tak měla být skutečně uhrazená cena uveřejňována na profilu zadavatele, i kdyľ smlouva byla uveřejněna v registru smluv. V souladu s principem předběľné opatrnosti pak lze doporučit, aby výąe skutečně uhrazené ceny byla uveřejněna na profilu zadavatele i u smluv, které byly uveřejněny podle.

Otázka uveřejňování skutečně uhrazené ceny ve vztahu k

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny Města a obce profi

 1. Příručka pro Registr smluv M v systému E-ZA (Protikorupční portál M) 2 Registr smluv Jihomoravského kraje je registrem smluv (včetně jejich případných dodatků) a objednávek, kterými jsou realizovány veřejné zakázky na dodávky, služby nebo stavební práce v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH
 2. Registr smluv je informačním systémem veřejné správy sloužícím k uveřejňování smluv subjekty povinnými dle ZRS. cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, tak hodnotu předmětu plnění, je-li ji možné určit; aby povinné subjekty skutečně precizně zvážily uveřejnění každé smlouvy spadající do režimu tohoto zákona
 3. Registr smluv je v provozu již pátým měsícem a obsahuje tisíce smluv, které dohromady představují přes 600 mld. korun. Většina úřadů se s jeho zavedením vypořádala bez potíží. Kdybyste se mě zeptali, co má úřad udělat, když chce s registrem mít co nejméně práce a zároveň postupovat v souladu se zákonem, dal.
 4. isterstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.
 5. Skutečně uhrazená cena bez DPH. za rok 2015. Seznam subdodavatelů (uhrazeno více než 10% ceny veřejné zakázky) Poznámka . 01/12/OTŘ . Poskytování služeb výsadby a údržby květin a souvisejících služeb . S10/1013/ODŽP . 31.1.2013. 1 881 081,10 Kč . Sadovnický a zahradnický servis s.r.o., Ruzyňská 209/8, Praha 6, IČ.

Cena Cena STRABAG Rail a.s. 25429949: Zařazen - bez DPH - s DPH: COLAS CZ, a.s. 26177005: Zařazen - bez DPH - s DPH: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523: Zařazen - bez DPH - s DP Rekonstrukce ulice Nové Město - skutečně uhrazená cena: Druh: Stavební práce; Popis: Předmětem projektu bylo kompletní rekonstrukce ulice Nové město včetně veškerých sítí. Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 24 389 000,00 Kč Druh ZŘ: Otevřené řízení: Hodnocení nabídek s využitím elektronické aukce: Ne Výslede Hlídač státu - veřejná kontrola státních a veřejných institucí. Veřejnoprospěšný projekt. Hlídač smluv a registr smluv. Hlídač Webů fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 183 Systémové číslo: P20V00000183 Datum zahájení: 19.10.2020 Nabídku podat do: 29.10.2020 11:0

Skutečně uhrazená cena 2017.pdf 200.57 KB Skutečně uhrazená cena za rok 2018 za veřejné zakázky: Centrální dodávka silové elektrické energie pro společnost měst, jejich příspěvkových organizací a právnických osob, v nichž mají sdružená města 100% podíl - V fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 8213 Systémové číslo: P20V00000535 Datum zahájení: 29.10.2020 Nabídku podat do: 06.11.2020 11:0 Zadavatel Název zadavatele Dopravní podnik Ostrava a.s. IČO 61974757 DIČ CZ6197475 Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH: 14.424.852,00 Kč Celková cena dle smlouvy o dílo vč. DPH: 17.454.070,92 Kč Skutečně uhrazená cena v Kč bez DPH Cena dle SOD Dodatek č. 1 Dodatek č. 2 Celkem 14.424.852,00 -111.217,23 206.826,00 14.520.460,77 Skutečně uhrazená cena v Kč vč. DP fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 28 Systémové číslo: P20V00000028 Spisová značka: MDOB/9184/2020/OT Datum zahájení: 23.09.2020 Nabídku podat do: 05.10.2020 13:0

Povinnosti obce při uveřejňování smlouvy a skutečně

 1. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 797 Systémové číslo: P19V00000008 Evidenční číslo zadavatele: 928/2019-UVCR (OIT) Datum zahájení: 11.01.2019 Nabídku podat do: 22.01.2019 10:0
 2. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Oprava komunikace ulice Žižkova - Dobříš Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci stávající chodníkové plochy a vjezdů v mezikřižovatkových úsecích ulice Žižkova. Úpravy chodníků začínají resp. končí vždy v místě již provedené rekonstrukce nároží.
 3. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 458 Systémové číslo: P18V00000076 Evidenční číslo zadavatele: 18030038 Datum zahájení: 01.10.2018 Nabídku podat do: 25.10.2018 10:0

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 8246 Systémové číslo: P20V00000568 Evidenční číslo zadavatele: OIT Datum zahájení: 22.10.2020 Nabídku podat do: 03.11.2020 09:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 119 Systémové číslo: P20V00000119 Datum zahájení: 24.08.2020 Nabídku podat do: 04.09.2020 12:0 Název a popis předmětu. Název: Část 2.- Zvláštní plyny ; Zakázka na rámcovou dohodu. Stručný popis předmětu: Předmětem je poskytnutí tlakových lahví formou nájmu a dodávky zvláštních plynů dle potřeb zadavatele Skutečně uhrazená cena bez DPH: 17 969 300,00 CZK: Skutečně uhrazená cena s DPH: 21 742 853,00 CZK: Skutečně uhrazené ceny : Rok plnění Přidání dokumentu Doklad o uveřejnění v registru smluv - část 2, Publikovat = Zveřejnit Ing. Ivana Zápecová. předpisů k tématu Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv. Změny předpisů ke kterým došlo od posledního vydání podle stavu k 6. 9. 2019

Registr smluv: přejít na smlouvu Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Oprava silnice II/358 Česká Třebová - Zhoř - II. etap Cena dle uzavřené smlouvy bez DPH: 1 448 000,00 CZK: Cena dle uzavřené smlouvy s DPH: 1 752 080,00 CZK: Skutečně uhrazená cena bez DPH: 920 500,00 CZK: Skutečně uhrazená cena s DPH: 1 113 805,00 CZ Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon), vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: VVP Hradiště - Radošov a. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 71 Systémové číslo: P20V00000003 Evidenční číslo zadavatele: VST-03/2020 Datum zahájení: 14.02.2020 Nabídku podat do: 21.02.2020 10:00 Registr smluv: přejít na smlouv

Skutečně uhrazená cena registr smluv správa smluv

skutečně uhrazená cena, Veřejné zakázky a profily zadavatel

Registr smluv NZVZ

Právní rámec Registr smluv

 1. fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 57 Systémové číslo: P18V00000014 Evidenční číslo zadavatele: Z 0291/PM/18 Dle zákona: č. 134/2016 Sb
 2. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 22 Systémové číslo: P20V00000022 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-025410 Datum zahájení: 22.07.2020 Žádost o účast podat do: 18.08.2020 15:30 Nabídku podat do: 16.10.2020 14:3
 3. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Rozšíření VO Třeboň - Tyršova ulice, řadové garáže Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je zhotovení veřejného osvětlení u řadových garáží v ulici Tyršova, Třeboň
 4. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 1502 Systémové číslo: P20V00000114 Datum zahájení: 02.10.2020 Nabídku podat do: 14.10.2020 09:0
 5. lové smlouvy nikdy skutečně nekupujete ani nevlastníte. Příklad fungování rozdílové smlouvy Jste přesvědčeni, že kotovaná akcie (akcie A) je pod-hodnocena a že její cena poroste. Rozhodnete se koupit 4 000 rozdílových smluv na akcii A za cenu 10 EUR za jednu rozdílovou smlouvu. Vaše pozic

Podrobné vyhledávání Registr smluv

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 339 Systémové číslo: P17V00000033 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-025485 Datum zahájení: 13.09.2017 Nabídku podat do: 25.10.2017 14:0 fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 3 Systémové číslo: P17V00000003 Evidenční číslo zadavatele: 3_2017_VZ Datum zahájení: 05.05.2017 Nabídku podat do: 22.05.2017 10:00 Registr smluv: přejít na smlouv (3) Dotovaným zadavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z peněžních prostředků z veřejných zdrojů neb Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Projektová dokumentace - ZTV K Břilicům 3.etapa Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem jsou projektové práce na zřízení ZTV K Břilicům 3.etapa - jedná se o komunikace, chodníky, osvětlení komunikace, vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, čerpací stanice splaškových.

 1. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 14717 Systémové číslo: P20V00001165 Evidenční číslo zadavatele: 133200035 Datum zahájení: 23.10.2020 Nabídku podat do: 10.11.2020 10:0
 2. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 30858 Systémové číslo: P20V00003317 Evidenční číslo zadavatele: SP9316/2020-525101 Datum zahájení: 17.09.2020 Nabídku podat do: 25.09.2020 09:00 Registr smluv: přejít na smlouv
 3. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 488 Systémové číslo: P20V00000040 Evidenční číslo zadavatele: 2031 Datum zahájení: 22.04.2020 Nabídku podat do: 18.05.2020 13:0
 4. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 1722 Systémové číslo: P20V00000133 Evidenční číslo zadavatele: VZMR/046/3/2020 Datum zahájení: 22.10.2020 Nabídku podat do: 12.11.2020 11:0
 5. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 28625 Systémové číslo: P20V00001085 Evidenční číslo zadavatele: SP3906/2020-525101 Datum zahájení: 21.04.2020 Nabídku podat do: 06.05.2020 09:00 Registr smluv: přejít na smlouv
 6. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 14358 Systémové číslo: P20V00000806 Evidenční číslo zadavatele: 233190004 Dle zákona: č. 134/2016 Sb
 7. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 21590 Systémové číslo: P20V00002260 Evidenční číslo zadavatele: 74-20 Datum zahájení: 26.10.2020 Nabídku podat do: 09.11.2020 10:0

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: RI2004B Analyzátor krevního obrazu Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Krevní analyzátor sloužící k analýze krevního obrazu, pětipopulačního diferenciálu leukocytů a stanovení počtů a procentuálního zastoupení nezralých granulocytů ve vzorcích participantů populačních studií CELSPAC. Seznam vysokých škol wiki. Slávnostné prijatie rektorov vysokých škôl pani prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou dňa 17. 13 zákona o vysokých školách, bola na základe vyhodnotenia plnenia kritérií Akreditačnou komisiou začlenená Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv Tento článek obsahuje seznam vysokých škol v Česku, který je sestaven především podle. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 2431 Systémové číslo: P20V00000446 Evidenční číslo zadavatele: 2431/2020 Datum zahájení: 15.10.2020 Nabídku podat do: 27.10.2020 12:0

Registr smluv BusinessInfo

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Vibrační mlýn Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Dodávka vibračního diskového mlýnu s mlecí sadou z karbidu wolframu, který slouží k přípravě práškových preparátů pro chemickou a fázovou analýzu Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Klimatizace pro VŠE Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: dodávka a montáž klimatizačních zařízení k výrobě chladu včetně nutných stavebních přípomocí v kancelářích včetně dodávky a montáže souvisejících vedení a technologie v Rajské budově v areálu VŠE v Praz Přinášíme 5 tipů, které se Vám mohou hodit po zamítnutí žádosti o jakýkoli úvěrový produkt z důvodu špatného registru aneb kterou z těchto možných cest se vydáte, když vám negativní záznam nezvratně zapsaný v registru dlužníků neoddiskutovateln

hlavní stránka » Registr smluv » Smlouva o dílo, inženýrskogeologický průzkum, Jizera » detail smlouvy. Bezpečnostní upozornění Cena v Kč vč. DPH: 1 107 194,77. Název (předmět) Smlouva o dílo, inženýrskogeologický průzkum, Jizera Český statistický úřad používá soubory cookie, aby mohl své webové stránky lépe přizpůsobit potřebám uživatelů. Prostřednictvím nastavení prohlížeče souhlasíte s jejich ukládáním na vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu fáze zadávacího řízení Uzavřeno Uzavřeno. DBID: 21920 Systémové číslo: P20V00002590 Datum nákupu / nabídek: 30.11.2020 08:0 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: AV technika (II.) 036-2020 Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Dodávky AV techniky dle aktuálních potřeb Zadavatel

10 tipů pro používání registru smluv eshop C

Registr smluv - Ministerstvo vnitra České republik

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: 186_KV_Rekonstrukce tělocvičny TUL Harcov objekt A Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Jedná se o přestavbu stávajících prostor na prostory pro výuku tělesné výchovy s potřebným zázemím (šatny, sociální zázemí) předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu: Předchozí systémové číslo VZ: P17V00001152 Id předchozího profilu ve VVZ: 60055198 fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Rozmístění a svoz velkokapacitních kontejnerů na území Statutárního města Teplice pro rok 2020 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Přistavování velkokapacitních kontejnerů o objemu 7-14 m3 v majetku dodavatele dle harmonogramu a pokynů zadavatele na území Statutárního města Teplice a. fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 27 Jedná se o část veřejné zakázky: Pořízení ochranných pracovních pomůcek pro organizaci Čtyřlíste

Uveřejňování dle §219 • Praha

(1) Tento zákon upravuje na základě práva Evroé unie podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. (2) T fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu) Zakázka byla zadána. DBID: 2088 Systémové číslo: P18V00000114 Dle zákona: č. 134/2016 Sb. Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-015635 Datum zahájení: 15.05.2018 Nabídku podat do: 18.06.2018 10:0 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - Řepy, rekonstrukce osvětlení Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: výměna zastaralého a nevyhovujícího osvětlení ve 3 objektech MŠ - herny, ložnice, kanceláře, sociální zařízení, chodb

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 589 Systémové číslo: P19V00000012 Datum zahájení: 13.03.2019 Nabídku podat do: 29.03.2019 12:00 Registr smluv: přejít na smlouv Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Úklidové práce pro Čtyřlístek Ostrava Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění a provádění kompletních úklidových prací a souvisejících služeb (dále také jen služby) pro Čtyřlístek - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Pořízení služebního vozidla pro Městskou policii Frenštát pod Radhoštěm Druh veřejné zakázky: Dodávky Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je nákup nového, dosud nepoužívaného 1 ks osobního automobilu v provedení a konfiguraci dané přílohou č.1 - Technická specifikace Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: Smlouva o dopravě 2016 - 2018 Druh veřejné zakázky: Služby Stručný popis předmětu: Přeprava osob na koncertní vystoupení v tuzemsku i zahraničí 2016 - 2018, dle podmínek uvedených v bodech I. - VI Název a popis předmětu. Název: 2. dílčí část - Praha Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace kurzů anglického jazyka pro zaměstnance zadavatele

Profil

fáze zadávacího řízení Zadáno Zakázka byla zadána. DBID: 40 Systémové číslo: P18V00000031 Evidenční číslo zadavatele: NUKIBVZ2018022 Datum zahájení: 25.06.2018 Nabídku podat do: 10.07.2018 10:0 Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu Název: ZŠ Záhuní, Frenštát pod Radhoštěm - oprava sociálního zařízení žáků Druh veřejné zakázky: Stavební práce Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je oprava sociálního zařízení žáků a rozvodů ZTI v 1.NP a 2.NP objektu učeben ZŠ Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm, Záhuní 408, tj. dodávka. fáze zadávacího řízení Uzavřeno Uzavřeno. DBID: 1304 Systémové číslo: P18V00000093 Evidenční číslo zadavatele: 207860 Datum nákupu / nabídek: 29.06.2018 10:0

 • Filmbrigade.
 • Křest katecheze.
 • Viditelné žíly na nohou.
 • Jack o lantern etymology.
 • Cha cha slide youtube.
 • Milá slova.
 • The carrie diaries trailer.
 • Apollo cz.
 • Injekce imunoglobulinu cena.
 • Lepící páska na textil.
 • Router planner.
 • Klíč kniha.
 • Wellness & spa matangi horka domky třebíč.
 • Votobia.
 • Masky ostrava.
 • Odsátí tuku z břicha.
 • Hasici nehoda olomouc.
 • Gender wiki.
 • Dívčí pokoj ikea.
 • Nejvyšší nabídka wikipedie.
 • Dvd o krtečkovi.
 • Quick lifting praha.
 • Konopiště koncerty 2019.
 • Náhrada ztráty na výdělku při pracovním úrazu.
 • Al pacino julie marie pacino.
 • Automatická kresba jak začít.
 • Leifheit vysavač na okna návod.
 • Cut mp3 online free.
 • Konvalinky.
 • Krvácení při mykoze.
 • Bazary hradec králové.
 • Chorobně žárlivý partner.
 • Zaoceánské lodě.
 • Iphone 4013.
 • Švýcarská armáda wiki.
 • Thriller filmy 2015.
 • Alfa romeo 147 zadní křídlo.
 • Wagyu beef.
 • Eléonore belgická.
 • Funtime chica.
 • Výhody a nevýhody mobilních telefonů.