Home

Široký sval zádový

• široký sval zádový (musculus latissimus dorsi) začátek svalu: kost kyčelní, kost křížová, hrudní a bederní obratle úpon svalu: kost pažní funkce svalu: připažení, zapažení. Sval zabírá například při kopání krumpáčem nebo při přítazích na hrazdě Široký sval zádový. Další objemný sval, který udává šířku zad. Vodorovná vlákna tohoto svalu bývají oslabena a vzestupná vlákna naopak zkrácena. Klasickými cviky, při kterých tento sval posílíte, jsou např. mrtvé tahy nebo shyby Široký sval zádový je svalem pro addukci a vnitřní rotaci humeru[1], tj. připažení, zapažení např. pohyb paže při kopání motykou a extenzi paže. Při fixované paži pak zdvihá žebra, např. nápadně je zesílen při chronickém kašli. Inervuje ho nervus thoracodorsalis, začátek svalu je u kosti kyčelní, kosti křížové a hrudní a bederní obratle, úpon svalu.

Musculus serratus posterior superior (sval pilovitý zadní horní) směřuje od páteře do strany dolů k žebrům (laterokaudálně). Jde od trnů dolních krčních (C6 a 7) a horních hrudních (Th1 a 2) obratlů dolů na horní 4 žebra (2.-5. žebro) Široký sval zádový je velký plochý sval, nejpovrchověji uložený. Připažuje, zapažuje a vtáčí kost pažní v ramenním kloubu směrem dovnitř. Stahuje dolů rameno a je pomocným dýchacím svalem. V druhé vrstvě najdeme velký a malý sval rombick. 3. široký sval zádový začátek: hrudní a bederní obratle zezadu úpon: přední strana kosti pažní funkce: připažování, zapažování a vnitřní rotace paže 4. sval podhřebenový začátek: spodní část lopatky zezadu úpon: kost pažní zepředu (obtáčí ji vnějškem) funkce: připažení a vnitřní rotace paž Dlaň směřuje dopředu. Poté již nezbývá, než přitahovat kladku k boku. A i když se tento cvik zdá být spíše z kategorie rehabilitační, tak při použití vhodné zátěže a principu vrcholového smrštění, dokáže skvěle vytíží široký sval zádový v jeho plné délce široký sval zádový začátek: trnové výběžky 6 spodních hrudních obratlů, všech bederních obratlů a kosti křížové, zadní část hřebene kosti kyčelní a poslední 4 žebra úpon: malý hrbolek kosti pažní funkce: připažení, zapažení a vnitřní rotace paže, při fixaci horních končetin zdvíhá trup a jak

Široký sval zádový. Podílí se na správné synchronizaci paží při běhu. Proč protahovat: stažený sval způsobuje neoptimální postavení ramene a lopatky a přeneseně tak i bolesti krční a hrudní páteře. Při uvedeném způsobu protahování (s kontra nohou vzad) protáhnete i čtyřhranný sval bederní, a když budete. široký sval zádový (musculus latissimus dorsi) který začíná prostřednictvím fascie od kosti křížové, trnů bederních a dolních hrudních obratlů a kaudálních 3 žeber a upíná se pod malý hrbolek kosti pažní. Jeho funkcí je addukce a vnitřní rotace humeru, dorsální flexe v kloubu ramenním, při fixované paži je. Mezi dolní fixátory lopatek řadíme široký sval zádový, dolní část trapézu a také přední sval pilovitý, který už však spadá spíše mezi prsní svaly. Jejich funkce je stahování lopatek dolů (deprese). Ve srovnání s horními fixátory mají tedy opačnou funkci Široký sval zádový - účastní se pohybu paže (zvednutá ruka - nápřah), pomáhá zmentšit hrudník při prudkém výdechu Vzpřimovač páteře - podél páteře ve vnitřní vrstvě => rotace trupu; napřímení páteř Široký zádový sval. m. latissimus dorsi; široká plochá svalová vrstva, pokrývá dolní polovinu zad; Začíná: trnové výběžky křížových, bederních L1-L5 a dolních hrudních obratlů Th7-Th1

Tímto cvikem opět zatížíte primárně široký sval zádový, trapézy, rombické svaly a předloktí. Ideální je během tréninku střídat nadhmat a podhmat, protože každou variantou zacílíte na trochu jiné svalové skupiny. Nejčastější chybou, kterou jsem si u ostatních lidí všiml je, že se dostatečně nepředkloní Díky tomu zesiluje široký sval zádový a to napomáhá celkovému rozšíření zad do trojúhelníkového tvaru a ramena do tvaru písmene V. Pomůcka pokud se chcete více ujistit, aby zabíraly záda, vysuňte si palec nebo i ukazováček směrem nahoru, tím lépe se zdokonaluje technika musculus latissimus dorsi: široký sval zádový: musculus latissimus dorsi: TA: A04.3.01.006: Funkce: addukce paže, zapažení humeru: Inervace: n. thoracodorsali Používané svaly - Vzpřímovače páteře a částečně široký sval zádový,hýždě a hamstringy. Obrázky a popis cvičení,které jsou zde uvedeny s písemným souhlasem pochází z knižní publikace Bodybuilding a posilování,kterou napsal Nick Evans a vydalo nakladatelství Computer Press,a.s

Cvikem posílíte široký sval zádový. Provedení cviku: Posaďte se čelem ke stroji. Stehna mějte zafixovaná o opěrku. Nadhmatem uchopte žerď kladky v rozsahu co nejširším. Hrudník mějte vypnutý nahoru. Zpevněte celý střed těla. Před zahájením cviku se nadechněte a s výdechem přitahujte žerď kladky k hrudníku až do. Návod k aplikaci tejpu na široký sval zádový. Odborný název: Musculus latissimus dorsi Postup Indikace tejpu. Kotvu I tapu nalepte bez napětí v neutrální pozici svalu v místě jeho úponu na krista tuberkulí minoris humerí Sval je nejvíce činný při fixaci horních končetin (hrazda), kdy zvedá trup vzhůru. Proto jsou shyby na hrazdě nejlepším cvikem na široký sval zádový. Čím bude váš úchop širší, tím více budou namáhány svalové snopce v blízkosti úponu a sval se tak ve svých 2/3 značně rozšíří *Antagonisté - proti sobě působící svaly (např. zatímco jeden sval končetinu v lokti ohýbá, druhý ji natahuje) 2-hlavý pažní sval -- 3-hlavý pažní sval velký prsní sval - široký sval zádový.

Svaly zádové - musculi dorsi - Nabl

M. serratus anterior, m. trapezius - pars descendens, m. latissimus dorsi (přední pilovitý sval, dolní část trapézového svalu a široký sval zádový). Podívejte se na obrázky, jak vedou vlákna těchto svalů a jak tedy lopatku zafixují a uvolní tak svaly kolem krční páteř Široký sval zádový (m. latissimus dorsi), zjednodušeně křídla . Jednoznačně nejmohutnější zádový sval, který spíše vytváří vizuální stránku zad, než funkční. Sval začíná na kosti kyčelní a křížové, hrudních a bederních obratlích a upíná se na kosti pažní. Je hlavním svalem pro addukci (připažení), pomocným svalem pro zapažení a také. Popis obrázku : 1. - Sval trapézový 2. - Sval deltový 3. - Široký sval zádový 4. - Sval podhřebenový 5. - Velký sval oblý 6. - Malý sval oblý 7. - Vnější šikmý sval břišní 8. - Zdvyhač lopatky. Okey konec anatomie, a vrhnem se na posilování :

Na široký sval zádový nejvíce působí shyby se širokým úchopem nadhmatem (dvojnásobek šířky ramen). Abychom tolik nenamáhali zápěstí, je nejvhodnější provádět shyby na hrazdě s ohnutými konci Svalový systém zad se skládá z několika vrstev. První je povrchová a patří do ní trapézový sval, široký sval zádový, což je nejmohutnější plochý sval. Dále sem patří svaly rombické, které jsou šikmo mezi páteří a lopatkou. Patří sem zdvihače lopatek. Druhou vrstvou svalů je vrstva střední. Vztahuje se k žebrům JÍDELNÍČEK A TRÉNINK NA MÍRU http://goo.gl/NuA4yE Článek na webu https://aleslamka.cz/aktuality/vystouple-lopatky-cviky-na-postupne-srovnani Facebook htt.. Provedení cviku horní kladkou - široký sval zádový Široký sval zádový (m. latissimus dorsi) začíná prostřednictvím lumbodorzální fascie thorakolumbální od zadní části crista iliaca (součást kosti kyčelní), zadní plochy kosti křížové a od trnů bederních obratlů. Dále od tří posledních žeber a od trnů posledních pěti hrudních obratlů (Th12 - Th8)

Stránka Široký sval zádový je dostupná v 33 dalších jazycích. Návrat na stránku Široký sval zádový. Jazyky. Bahasa Indonesi Sám jsem dlouho hledal, které partie mi reagují na menší počet opakování a velké zátěže a které na větší počet opakování, menší zátěž a procítění, stálé napětí atd. Např. triceps a hamstringy mě dobře reagovali na velké zátěže, široký sval zádový či bicepsy mě reagovali lépe naopak na vyšší počet. o horní vrstvu tvoří ještě svaly pod ním - upínají se na paži - široký sval zádový - pokračuje až na bederní páteř, mají ho vyvinutý plavci, táhne trup při šplhu, sval, který mají dobře posílení kuřáci - pomáhá při prudkém výdechu a kašlán

Popis a funkce zádových svalů FitYOU

Široký sval zádový - Wikiwan

široký sval zádový . Komentáře ke slovu musculus latissimus dorsi » přidat nový komentář. Nejvíce zapojované svaly: HSS, přímý sval břišní, svaly deltové, mezilopatkové svaly, široký sval zádový, svaly hýžďové. 8. Side Plank with rotate (Podpor na jedné s rotací) Popis cviku: dlouhé TRX, ZP: podpor na pravé, DK zavěšeny v TRX, horní před dolní, levá upažit

I široký sval zádový je vcelku velký, začíná u kyčelní kosti, táhne se přes křížovou kost a pokrývá bederní obratle, spodní část hrudních obratlů a spodní část žeber. Široký zádový sval člověku pomáhá s připažením a vnitřní rotací ruky, zároveň jej však ale také využíváme ve chvíli, kdy zapažujeme široký sval zádový = musculus latissimus dorsi; vzpřimovač páteře = musculus erector spinae; malý/velký sval oblý = musuculus teres minor/major; rombický sval = musculus rhomboideus; podhřebenový sval = musculus infraspinatus; Svaly horní končetiny . deltový sval = musculus deltoideus; dvojhlavý sval pažní = musculus biceps. Na stroji hyperextenze při cvičení v úhlu 45° s podlahou procvičíte zejména vzpřimovače páteře. Jako vedlejší svaly zapojíte široký sval zádový, velký sval hýžďový a hamstringy (sval pološlašitý, sval poloblanitý, dvojhlavý sval stehenní) Ovšem hlavními svaly, které tento pohyb realizují, jsou široký sval zádový a velký sval oblý, které vytvářejí tolik žádoucí V tvar trupu. Tedy nedělejme si iluze. Nesnažte se o žádnou obezličku a dělejte shyby i za cenu toho, že zpočátku jich provedete jen několik Latissimus dorsi ( široký sval zádový) je postižen méně často. Spoušťové body- trigger body jsou nejčastějším zdrojem bolesti vůbec. Bolest levý bok Bolest v levém boku Bolest v lýtku Bolesti v levém boku. Poradit se s lékařem Vstup do čekárny Reklama. Reklama.

Zádové svaly se skládají z mnoha svalů, největší je široký sval zádový, menší jsou pak velký sval oblý, sval rombický a dolní část trapézového svalu. Začátek širokého svalu zádového je na hrudním a bederním obratli zezadu, upíná se na přední straně pažní kosti Shyb je základní cvik z řady cviků na posilování s vlastní vahou těla. Základním předpokladem pro jeho provedení je hrazda, popř. její improvizace (větev stromu). Provedení shybu spočívá v přitáhnutí se rukama z volného visu na hrazdě nahoru tak, aby se dostala brada nad úroveň hrazdy ŠirokÝ sval zÁdovÝ začíná od trnů dolních šesti obratlů hrudních, všech obratlů bederních a křížových, v zadní části hřebene kosti kyčelní a od posledních 3. - 4 Široký sval zádový si nejspíše vybavíte spojitosti se shyby nebo přítahy, ale slouží také jako rotátor trupu a zároveň zabraňuje nepřiměřeným rotacím, které mohou vést ke zranění. SVALY PÁNEVNÍHO DNA V oblasti kyčlí existuje mnoho sval.

Anatomie: Svaly zádové - Ronnie

Široký sval zádový je mohutný vějířovitý sval, který připojuje paži k hrudnímu koši a jehož distální šlacha je pevně přichycena ke kosti pažní. Jedná se o nejdůležitější sval umožňující šplhání. Dlouhá hlava trojhlavého svalu pažního je naproti tornu sval menší, jehož hlavní funkcí je zaprvé. Široký sval zádový Šíře širokého svalu zádového je dána šíří pletence horních končetin, což postavení klíční kosti a lopatky. Úplně jednoduše by se dalo říct, že šíře zad je dána šířkou vašich ramen.Nejvíce svalů se nachází uprostřed zad, proto budujete-li hmotu, musí váš úchop směřovat víc k tělu Přehledně rozdělná encyklopedie dle partií a vybraných pomůcek z dílny Aleše Lamky. Hledáte návod jak provést daný cvik? Zde jste na správném místě. Najdete zde široké spektrum cviků ať už do fitka nebo cviky s vlastní vahou

Sestava cviků na posílení zádových svalů doktorweb

Široký sval zádový archiv Kateřiny Honov Biologie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příkladů. Přesouvání. Přesouvání kartiček na správné místo. Jednoduché ovládání, zajímavé a neotřelé úlohy

Stahování kladky na triceps jednoruč - YouTube

Záda - zádové svaly - viditelné svaly zad e-kulturistika

4 nejlepší cviky pro šířku zad Akti

Široký úchop (více než šíře ramen) s přítahy činky k hrudníku, zatěžuje více široký sval zádový v jeho horní části. Lokty při tomto provedení vytáčíme do stran a na konci pohybu se je snažíme zdvihnout co nejvíce nad úroveň ramen

V horní fázi je loket na úrovni zad a ruka pokrčená do pravého úhlu. Současně stahujte lopatky k sobě, cílem je aktivovat právě tuto oblast, stejně jako široký sval zádový. Odcvičte 2-3 série o 10-12 opakováních, pokud použijete vyšší zátěž, počet opakování snižte Jde o cvik posilující převážně široký sval zádový a ostatní svaly zad, jako například vzpřimovače trupu důležité pro správný postoj. Zařazením tohoto cviku do tréninku získáte mrštnost a výbušnost. Základní poloha je postoj s nohama v šíři ramen, kolena jsou mírně pokrčená Široký sval zádový je velký sval pokrývající strany střední a dolní části zad. Dolní část je zde zapojena nejvíce, část horní přichází na řadu až ke konci pohybu vzhůru. Velký sval oblý je přes svůj název relativně malým svalem zakulaceného tvaru ležícím těsně vedle širokého svalu zádového, s nímž.

pomocné (auxiliární) inspirační svaly: kloněné svaly, nadjazylkové a podjazylkové svaly, zdvihač hlavy, hrudní (prsní svaly), pilovité svaly a široký sval zádový (jen při abdukci paže); primární expirační svaly: vnitřní mezižeberní svaly Široký sval zádový není žádnou vyjímkou, a proto ho doporučuji posilovat 2-7x týdně v závislosti na faktorech zmíněných v předchozích dílech. Pokud cheš zkrátit čas tréninku, doporučuji ho trénovat společně s tlakovými cviky tak, aby se cviky vždy doplňovaly tzn. například vertikální tah můžeš spojit s. Široký sval zádový, bývá mnoha lidmi často opomíjen, i když je velice důležitý. Ze svého okolí znám několik cvičenců, kteří podle mě ani pořádně neví, že nějaký takový sval existuje. Křídla jsou však svalem, který utváří celou postavu a nejsou vidět jen zezadu, ale i z předního pohledu a vytváří mnoha lidmi oceňovaný V tvar trupu. V. široký sval zádový - horní tendence ochabovat, spodní vlákna tendence ke zkracování. začátek: pomocí široké šlachy od trnů obratlů (Th7 - L 5) hřeben kosti kyčelní, poslední 3 žebra. úpon: malý hrbol kosti pažní. funkce: addukce a vnitřní rotace, extenze v ramenním kloubu. svaly rombické - dělí se na malý a velký, tendence k ochabován Svaly podél páteře, široký sval zádový. Postavte se na šíři pánve (nebo se posaďte), zpevněte střed těla, jednou paží vzpažte (nevytahujte však rameno k uchu) a přejděte do úklonu trupu. Udržujte otevřený hrudník a pánev v ose. Vydržte, dýchejte do mezižeberních prostor, poté proveďte úklon trupu na druhou stranu

široký sval zádový - horní tendence oslabení , spodní vlákna tendence ke zkracování. začátek: od hřebene kyčelní kosti, trnů obratlů (Th7 - L 5) - bederní a 1/2hrudních obratlů, poslední 3 žebra. úpon: malý hrbol kosti pažní (vede pod ramenem) funkce: addukce a vnitřní rotace, extenze v ramenním kloub široký zádový sval ( m. latissimus dorsi)- rotace paže dovnitř, zapažení a připažení vzpřímovač páteře (m. erector spinae) - vnitřní vrstva podél páteře, rotace trupu krátké svaly zádové (mm. intertrasversarii) - spojují obratle, úklony páteř

Záda - zádové svaly - Přítahy na stroji v sedě - širokýPPT - POHYBOVÁ SOUSTAVA SVALY PowerPoint Presentation - ID

Široký sval zádový. Jsou inervovány z hřbetních větví míšních nervů rami dorsales nn. Pokud cítíte protažení ve střední části stehenního svalu, jedná se o přímou hlavu kvadricepsu a vy jste vedle jak tak jedle. Čtvrtá, hluboká vrstva Zahrnuje mnoho drobných svalů, popsána bude proto zjednodušeně široký zádový sval - m. latissimus dorsi - od dolní poloviny zad jde nahoru a tvoří zadní část podpažní jamky; zapažení vzpřimovač páteře - m. erector spinae - v hloubce, dolní část zad; vzpřímený posto 2. Široký sval zádový - m. latissimus dorzi Svalstvo končetin Horní končetina 1. sval deltový - m. deltoideus (lopatka + k. pažní) 2. dvojhlavý sval pažní - m. biceps brachii (ohnutí paže biceps) 3. trojhlavý sval pažní - m. triceps brachii (natahovaþ, triceps

vdech → sv. kloněné, zdvihač hlavy, velký a malý prsní sval, široký sval zádový výdech → čtyřhranné svaly bederní pohyb hrudníku doprovázen pasivním pohybem plic - umožněn jiným rozdílným tlakem ve štěrbině mezi poplicnicí a pohrudnic posiluje svaly ramene a krku, které mají tendenci k oslabení - dolní a střední část trapézu, zevní rotátorovou manžetu, hluboké flexory krční páteře, široký sval zádový, m. serratus anterio Klik posiluje ramena, prsa, bicepsy, tricepsy, hořejší část zad jako široký sval zádový, oblé a podhřebenové svaly a trapézy, a nakonec i celé břicho. Dalším cvikem jsou poloviční přítahy ze země. Tento cvik je skvělou přípravou na shyby a jednou z nejdůležitějších složek na to, abyste shyb zvládli. Posiluje. Základní kosterní svaly hlava: obličejové svaly mimické krk: zdvihač hlavy trup - zadní strana: trapézový sval trup: široký sval zádový trup - přední strana: velký prsní sval trup: přímý sval břišní trup: šikmé svaly břišní horní končetina: sval deltový horní končetina: dvojhlavý sval pažní.

Strečink skoro nikdo nemiluje

Je to sval, který je součástí hlubokého stabilizačního systému (HSS). Nadále hraje nenahraditelnou roli široký sval zádový (m. latissimus dorsi), který nám pomáhá přitlačit osu blíže k tělu. Z pozice dřep se široký sval zádový a vzpřimovače páteře zapojují mnohem méně, než-li u pozice předklon ŠIROKÝ SVAL ZÁDOVÝ a VELKÝ SVAL OBLÝ 35. DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ - DLOUHÁ HLAVA. Celé video. 36. DVOJHLAVÝ SVAL PAŽNÍ - VLEŽE NA ZÁDECH. Celé video. VÝHODY REGISTRACE. Registrujte se a získáte možnost mít osobní stránku s vlastním seznamen cvičení Hluboký stabilizační systém (svaly v nejhlubší vrstvě u páteře a kloubů + bránice a svaly pánevního dna) mají biomechanicky i biochemicky odlišné vlastnosti než svaly vývojově starší, které překrývají a ovládají několik segmentů (např. široký sval zádový, trapézový) Široký sval zádový. Biceps. Úchop hrazdy na šíři ramen podhmatem, přitažení k bradě, pomalé spouštění dolů. Při pohybu vzhůru je výdech, při pohybu dolů nádec

Pro vnitřní rotaci a připažení je také důležitý široký sval zádový, který je ale klinicky méně významný a je opět stejně jako deltový sval spíše na okrasu, pokud je řádně vypracovaný. Velkým tématem v problematice ramene je dlouhá hlava bicepsu vzpřimovače trupu, široký sval zádový, svaly břišní Cvičení: Protahování: prsních svalů, vzpřimovačů beder a svalů na přední straně stehen. Posilování: svaly šíjové, zádové, břišní, hýžďové. Cvičení pro správné držení hlavy, krku, ramen. Cvičení pro správné postavení pánve (neutrální Laterální ( boční ) vnější šikmý sval břišní - tendence ochabovat. popis: boční partie trupu - hrudník - pánev (ruka do kapsy) začátek: 8 zuby na dolních 8žebrech, navazuje na přední sval pilovitý a široký sval zádový O široká záda se postará široký sval zádový (Latissimus dorsi), který je společně s trapézem největší svalovou partií horní části lidského těla. Kvůli svému umístění na skeletu, provázanosti s mnoha jinými svaly a kapacitě pro růst vyžadují tvrdý a hlavně promyšlený trénink

XC – 29 Přitahování a shyby | Colmex

Žádný jiný cvik není schopný zapojit široký sval zádový v takovém měřítku jako správně provedený shyb. Širokému svalu zádovému sekundují menší, ale významné lopatkové svaly, které kontrolují právě správné postavení a fixaci lopatek. Dalšími velmi namáhanými svaly jsou svaly paží a předloktí Dále pocítíš i široký sval zádový a triceps. Jak správně dělat Horolezce neboli Mountain climbers? Výchozí poloha je ve vzporu, stejná jako u kliku. Ruce jsou propnuté a dlaně se dotýkají podložky. Důležité je, aby dlaně byly pod rameny. (Nesmí být příliš vpředu ani vzadu). zpevni břicho; břicho zatahuj proti bedrů Prvním cvikem posilujete především široký sval zádový, což je velký sval, který je oporou pro hrudní část páteře a zajišťuje, aby setrvávala v její přirozené pozici. K němu se přidávají svaly mezilopatkové, které zajišťují správnou pozici lopatek Působení: Přímo na široký sval zádový, zadní hlavu deltových svalů, hluboký sval pažní a svaly předloktí. Výchozí poloha: Sed před kladkou, ve vzpažení uchopit ve zvolené šíři držadlo kladky, hlava je vzpřímena, pohled směřuje vpřed jakýkoliv cvik rozvíjejicí zejména široký sval zádový a velký sval oblý , takže kromě shybů i přítahy velké činky, jednoruček, kladky, mrtvý tak, pullover apod.. sakra to je co Zrovna dneska jsem řešil že ty český anatomický názvy absolutně neovládám,piště to jak to má bejt latinsky hergo

Svaly pletence ramenního | FYZIOWEBwww

Zapojené svaly: široký zádový sval, velký oblý sval, deltový sval a vřetenní sval. Postup: postavte se vedle lavice. Jedno koleno položte na lavici, druhou nohu nechte na podlaze. Činku uchopte jednou rukou, druhou položte na lavici. Zpevněte záda a zdvihejte loket 3. Šikmý sval břišní 4. Přímý sval břišní 5. Sval deltový 6. Sval prsní 7. Dvojhlavý sval pažní 8. Svaly předloktí 9. Sval krejčovský 10. Čtyřhlavý sval stehenní 11. Trojhlavý sval lýtkový 12. Dvojhlavý sval stehenní 13. Velký sval hýžďový 14. Trojhlavý sval pažní 15. Široký sval zádový 16. Sval trapézov - velký a malý prsní sval (12) - pilovitý sval přední (pod prsním svalem) - mezižeberní svaly - břišní svaly: vnitřní, přímé (13), zevní šikmé (14) - bránice - trapézový sval (7) - široký sval zádový Sval podklíčkový. Přední sval pilovitý. Vedle těchto povrchových svalů jsou i svaly hluboké- tzv. mezižeberní, které jsou hlavními svaly dýchacími. Přímý sval břišní - hlavní ohybač trupu+ tzv. břišní lis (vyměšování, kašel)+ udržuje orgány dutiny břišní ve správném postavení. Šikmý sval břišní

Základy anatomie pohybového ústrojí Fakulta sportovních

Cviky na záda, nejlepší cvičení na zádové svaly FitYOU

 1. sval kápový/trapézový (musculus trapezius) - napřímení hlavy široký sval zádový (musculus latissimus dorsi) - připažení a zapažení dlouhé svaly zádové - vzpřímení páteř
 2. Stahování kladky na široký sval zádový Cílová skupina svalů : Široký sval zádový + pomocné svaly bicepsu. Začátek: Uchopení adaptéru horní kladky, máme trup v mírném záklonu, ale stále rovná! Pohyb: První pohyb vychází z lopatek, kdy se snažíme nejdříve dostat lopatky k sobě a postupně u toho stahujeme kladku.
 3. Pullover je vynikající vícekloubový cvik na objem hrudníku. Při cviku se zapojuje především celý prsní sval a široký sval zádový. Pullover je cvik, který musíte umět procítit, je velmi účinný. Více o technice, zde na Svaly.info, web nejen pro začátečníky fitness
 4. Široký sval zádový (m. latissimus dorsi) začíná od kosti křížové, hřebene kosti kyčelní, od . trnů bederních a dolních hrudních obratlů a kaudálních (spodních) tří žeber. Upíná se . na kost pažní z vnitřní strany. Provádí addukci paže neboli připažení, extenzi paže neboli . zapažení a vnitřní rotaci paže
 5. Trapézový sval a široký sval zádový 2. Rómbické svaly a zdvihač lopatky 3. Pilovitý sval zadní horní a spodní 4. Vlastní (autochtonní) svalstvo zádové Svaly zádové a hrudní Všechny svaly, které začínají nebo se upínají v oblasti pletence; podle umístění patří topograficky mezi zádové a hrudní svaly.
 6. Široký sval zádový Procvičovaná oblast: Přítahy jednoručky v předklonu na lavici zapojují také Velký sval oblý, který jde od zadní plochy dolního úhlu lopatky a přilehlého okraje lopatky. Svaly rombické, které se rozpínají mezi trny dolní krční páteře a horní hrudní a celým vnitřním okrajem lopatky. Dále se.

Zádové svaly jsou odpovědné za bolest pohybového aparátu

 1. V tomto případě se nebude jednat o mezilopatkové svaly, jak se někdy mylně lidé domnívají, ale primárně o m. latissimus dorsi (široký sval zádový). Dále je třeba fixovat lopatky pomocí m. serratus anterior (přední sval pilovitý) a m. trapezius - pars descendens (spodní část trapézového svalu, někdy nazýván jako.
 2. or addukce.
 3. Široký zádový sval :: Masaze-u
 4. 5 nejlepších cviků na záda - SvětFitness
PPT - svalová soustava PowerPoint Presentation, free

Cviky na rozšíření zad a hrudník

 1. Musculus latissimus dorsi - WikiSkript
 2. POSILOVACÍ CVIKY CVIKY NA ZÁDA Vše o posilování a
 3. Základní cviky na záda - Svaly
 4. Tejpování širokého svalu zádového TejpyTapy
 5. Anatomie Záda a zádové svalstvo Sportuj
 6. SVALY - 5zsfm.c
 7. Článek - Posilování mezilopatkových svalů aneb velké téma

Široký sval zádový - TKcoach - osobní trenér & výživový

 1. Jak posilovat (Záda) Virtual Blo
 2. Posilovací cviky na záda - Vivient
 3. Cviky na posílení zad Sportcentrum Delfín České Budějovic
 4. VYSTOUPLÉ LOPATKY CVIKY NA POSTUPNÉ SROVNÁNÍ - YouTub
Specifika šplhu jako sportu - Svět Šplhu

Tren- široký sval zádový - YouTub

 1. Zásobník cviků (IX
 2. Široký sval zádový - Další jazyky - Wikipedi
 3. Jak svaly rostou a co všechno dělat pro jejich maximální
 4. Svalová soustava = pohybová soustava - Studuju
 5. Natržený sval a svalová poranění doktor-zdravi
Základní gymnastika I - Vaculíková, Šimberová, SvobodováPPT - Svalová (pohybová) soustava PowerPoint Presentation
 • Cvičení na vystouplé lopatky.
 • Merge video files.
 • Hledáme architekta praha.
 • Bob a bobek mluvící.
 • Argonaut pelagický.
 • Nejlepsi boilies 2018.
 • Nhl 2013/2014.
 • Povidonum iodinatum.
 • Koláč s mrkví.
 • Epidemie spalniček 2018.
 • Pantera you tube.
 • Tracy morgan wife.
 • Railway empire překlad.
 • Macroom recenze.
 • Glock 19 gen 4 fs.
 • Listerioza 2019.
 • Martyho frky kofola.
 • Malovani io.
 • Zvýšení ecp.
 • Nidace wiki.
 • Židovská čtvrť praha.
 • Cholera epidemie.
 • Pavučinkový papír.
 • Usa jemen.
 • Trička s potiskem queen.
 • Sbd elbow sleeves.
 • Kavalír king charles španěl barvy blenheim.
 • Proč se dělají stařecké bradavice.
 • Odvodnujici caj.
 • Delfinárium rakousko.
 • Yucatan hory.
 • Jaspis čištění.
 • Dub sonoma police.
 • Žluté skvrny na linu.
 • Sencor seven 2000w sáčky.
 • Vymena topneho telesa pracka cena.
 • Škoda octavia 2 kola rozměry.
 • Eobčanka čtečka.
 • Onemocnění čéšky.
 • Fermentace masa recept.
 • Tapety moře.